מקסם הזכוכית 4

בית נגלר, קרית חיים, חיפה - מרץ 2018

הבינאלה לאמנות בזכוכית #4 - תערוכת מקסם הזכוכית