פתוח - אורחים מכאן ומשם

בית האמנים חיפה - דצמבר 2017