דרך הזכוכית- תערוכה בשקיפות מלאה

גלריה בן עמי, ,תל-אביב יפו - פברואר 2016