מקסם הזכוכית 3

בית נגלר, קרית חיים - אפריל 2016

תערוכת הזכוכית